אוטיזם

אוטיזם כולל תחום התנהגות עם ביטויים רחבים קלים ומורכבים יותר. כאן עומד לשירותכם מידע עדכני לסייע בתהליכי אבחון, טיפול והתמודדות עם אוטיזם. תחום ייחודי כאן הם ההדרכות והמוצרים לסייע במניעה והקטנת הסיכונים להופעה של אוטיזם