קרינה אלקטרומגנטית

קרינה אלקטרומגנטית

ככל שגובר השימוש במוצרים חשמליים ומוצרים פולטי קרינה אלקטרומגנטית - עולה המודעות לתועלת וגם סכנות ונזק שהיא עלולה לגרום